Författararkiv

Skyltuppsättning på Sveavägen

juni 3, 2010

Prat PR sätter upp skylt mot Sveavägen

Idag har vi satt upp en PRAT-skylt på fasaden i hörnet Sveavägen/Kungstensgatan i Stockholm och det känns fantastiskt roligt. Det är som en milstolpe i vår 10-åriga historia. Skylten kommer upp nästan på dagen tio år efter att Firman Prat bildades. Man brukar prata om att ett företags kultur sitter i väggarna, det begreppet har vi härmed tagit till sin spets,  det är inte bara företagskulturen som sitter där. Det gör också vår logotype.

Annonser

Valet 2010: Sociala vs traditionella medier

oktober 21, 2009
Olika plattformar för social mediekontakt

Olika plattformar för social mediekontakt

I måndags kväll arrangerade Svenska PR-företagen en debatt på Pressklubben i Stockholm om hur det nya medielandskapet och hotet om tidningsdöden kommer påverka journalistiken och pr-branschen. I panelen satt Anna Serner från TU, Niklas Svensson från TV4 som driver politikerbloggen, Rolf van den Brink, bloggare och journalist och Gabriella Finnborg, pr-konsult och vd för Prat PR.

En av flera frågor från moderator Åse Lidbeck handlade om bloggarnas betydelse ”Är den tredje statsmakten på väg att spela ut sin roll, och vad har det för betydelse för demokratin?” Panelens åsikter ventilerades och vi var inte helt överens, mer än i frågan om bloggarnas betydelse för utgången av valet i Sverige 2010. Här var panelen enig om att sociala medier inte kommer att få samma betydelse som i USA. Barack Obamas valseger blev helt klart ett genombrott för sociala medier, ”Obama har gett sociala medier en högre röst”.  Obamas twittrande gav sociala medier ett ansikte utåt just därför att det uppmärksammades rejält i gammelmedia.

Trenden visar att det blir allt viktigare med sociala medier och i takt med allt fler användare får det en ökad roll. Jag är dock övertygad om att de traditionella medierna fortfarande kommer att ha en avgörande betydelse för valet 2010 när det gäller vilket parti man ska rösta på. De svenska politiska partierna har imponerats av Obamas kampanj och inför det svenska riksdagsvalet kommer de att satsa på allt från bloggar till YouTube och sociala nätverk för att föra ut sina budskap. Och det är bra. Debatten behöver föras i flera forum, både i den digitala och i den fysiska världen. Sociala medier kommer definitiv att spela en roll, inte minst därför att journalister använder det för sin research och informationsspridning. Hälften av Sveriges journalister twittrar, men andelen twittrande svenskar är fortfarande lågt, ca 70 000. Detta kan jämföras med Aftonbladet.se som har 3,8 miljoner unika webbläsare per vecka.

Och om man betraktar Internet som ett forum, ett enda socialt media, så kommer vi definitivt att se mer opinionspåverkan den vägen. Här har redan enfrågepartier som Piratpartiet visat på framgångar. En viktig fördel med Internet är just den direkta interaktiviteten. Det saknar traditionella medier (Radio, TV och tidningar).  Att engagera handlar om att göra budskap tydliga, att hitta den där rätta känslan som får folk att själva vilja sprida budskap vidare eller själva trycka upp kampanjaffischer. Så länge politikerna kör med samma retorik och kampanjer, applicerat i nya kanaler kommer vi inte se någon Obama-effekt i Sverige.

Så även om de svenska partiernas valstrateger har varit på träningsläger i USA för att lära av Obamas kampanjexperter så är jag övertygad om att väljarna slutligen lägger sin röst på vad de ser och hör på TV eller vad de läser om i tidningarna. Journalisternas roll som tredje statsmakt kommer fortfarande att ha en starkt avgörande betydelse för valets utgång. Men i framtiden kommer fajten att bli tuffare.

Den svenska pr-byråkartan ritas om

september 10, 2009

Den svenska pr- och kommunikationsbranschen ger för närvarande ett ganska spretigt intryck och byråkartan håller på att ritas om. Flera enmans- och mindre byråer har gått i konkurs, likviderats eller så säljer de sina livsverk i hopp om att kunna rädda medarbetare och se sina livsverk leva vidare i någon annan form. Det öppnar för andra byråer som nu ser sin chans att växa och ta marknadsandelar.

Springtime är på uppköpsrunda och har den senaste tiden köpt både Mahir PR och Next PR. I våras såldes Sargasso PR till pr-företaget Sund Kommunikation. Sund Kommunikation har för övrigt sålts till Trimedia. Även de största pr-byråerna växer genom uppköp. I februari blev det offentligt att Kreab går ihop med den Londonbaserade kommunikationsbyrån Gavin Anderson. Och under sommaren har de globala pr-byrånätverken Ketchum och Pleon fusionerat.

Pr-branschens utmaningar 

Är pr-branschen är på väg in i en mogen marknad med allt vad det bär med sig? Hårdare konkurrens om uppdragen och prispress samtidigt som byråernas erbjudande och kompetens synas i sömmarna på ett helt annat sätt än tidigare.  Det räcker inte längre med att bara snacka. Jag tror att kraven på visad effekt och resultat kommer att öka, och konkurrensen om kunniga medarbetare består.

Traditionell mediebearbetning kommer att få stå tillbaka för de nya medierna. Tydligare positionering kommer att blir viktigare för att särskilja sig i mängden (när alla erbjuder mer eller mindre samma tjänster) och när konjunkturen vänder kommer efterfrågan på strategisk rådgivning att öka ännu mer.

Det betyder att nischbyråer blir vanligare, pr-byråerna behöver marknadsföra sig mer, och vikten av att gör rätt sak och anamma det nya medielandskapet blir avgörande.

Handbroms och gas på samma gång

Samtidigt som en del pr-byråer tvingas att dra ner och ta fram sparpaket, så behöver andra rekrytera. Generellt sett har pr-branschen trots allt stått sig förhållandevis bra. Vi ser inte några konkurser som i reklambranschen. Och om branschmedia är ett sanningsmått på det återstår att se, men än så länge har inga pr-byråer (förutom någon enmansbyrå) kastat in handduken.

Att byråkartan kommer att fortsätta ritas om det vet vi, frågan är bara hur?

”The Future of News”

augusti 12, 2009
pnid-news-thumb
I dagarna har Porter Novelli släppt rapporten Intelligent Dialog ”The Future of News”. En undersökning om hur sociala medier utmanar, hotar och för evigt förändrar skapande och distribution av nyheter. Ladda ner den här . Rapporten ger en omfattande analys av hur plattformar som Twitter, Facebook och bloggar omkullkastar rollen och ändrar definitionen av nyheter i det moderna samhället.

Framtiden för nyheterna är fylld med paradoxer. En är, att den mobila tekniken har lett till att vi får en ökad medborgarjournalistik, som i sin tur har gett upphov till fler frågor om trovärdigheten hos nyhetskällorna. Även om allmänheten fortfarande vill ha journalistiska nyheter verkar de inte vilja betala för journalisternas arbete.

En annan är det potentiella ”nyheternas eko-system” som håller på att arta sig och som bygger på nya nyhetsvarumärken uppstår. Dessa har expertis och trovärdighet att skapa egna nyheter och/eller verifiera andra källor. Och de har kompetens att locka till sig uppmärksamhet från människor som betyder något för dem, oavsett om det är en nischad målgrupper eller massmarknaden.

Världen befinner sig i ett paradigmskifte eller på gränsen till det, där det digitala samhället integreras med det analoga. Frågetecknen är fortfarande många och svaren är få. Rapporten ger ändå en god överblick av hur framtidens nyheter kommer formas.

Gabriella Finnborg, vd

Prat PR är representant för Porter Novelli i Sverige